Cách ngăn ngừa muỗi

Cách ngăn ngừa muỗi

-  Lắp đặt lưới/màn chống muỗi trên tất cả các cửa sổ nhằm ngăn muỗi vào nhà mình.

-  Dẹp bỏ nước tù - vỏ xe cũ, hộp rỗng và chai để không biến chúng thành nơi sinh sản của muỗi Aedes (truyền bệnh sốt rét và sốt xuất huyết).

-  Lau sạch và vứt bỏ - lá khô làm tắt nghẽn máng xối trên mái nhà một tuần một lần để không bị đọng nước.

-  Đậy tất cả các đồ chứa nước - nhằm ngăn không cho muỗi đẻ trứng.

-  Thay nước trong chậu, chân chậu, và thùng chứa nước và cho thêm thuốc diệt ấu trùng ít nhất một tháng một lần để ngăn không cho muỗi đẻ trứng.

-  Dọn sạch cống rãnh quanh nhà hàng tuần để tránh tắt nghẽn.

-  Giữ gìn vệ sinh hồ bơi và cho clo mỗi tháng ngay cả khi không sử dụng.